Opasnost izbjegnuta?

Htio bih da izjavim za novine i za televiziju da sam juče zamalo kupio kompakt disk nosač zvuka grupe Divlje jagode. Ali nisam. Ali ne znači da se to neće desiti. Ali se nadam da neće.

Nakon toga, ne preostaje mi ništa drugo sem da ozbiljno preispitam svoju odluku kojom sam prestao biti siromašan i počeo biti bogat. Možda je bolje da budem siromašan.