Svježe mudrosti VIII

„Kome šta treba objašnjavat’, taj nije skont’o.“

PRETHODNO: SM VII

Svježe mudrosti VI

„Ko je lud, pamet mu teško pada!“

PRETHODNO: SM V

Svježe mudrosti V

„Prijatelj je prijatelj samo ako je prijatelj!“

PRETHODNO: SM IV

Svježe mudrosti IV

„Gluposti ni pamet ne može pomoći!“

PRETHODNO: SM III

Svježe mudrosti II

„Skromnost je preduslov za sreću a kočnica za napredak!“

PRETHODNO: SM I

Svježe mudrosti I

„Trošimo nemilice danas da bismo mogli iskreno žaliti sutra!“