Plivaj, Ye, plivaj

Olimpijske igre su najveći sportski događaj koji postoji a samim tim i najveće nenaoružano mjerenje polnih organa na ovoj planeti, jedna divna civilizacijska tekovina koja uz manji prekid od oko 1500 godina traje već 28 vijekova. Sa druge strane, za ljude koji nemaju nacionalno-sportske preferencije, Olimpijske igre su samo način da se malo ublaži sporoprotočna vrelina avgusta…

(Uvod aktuelne KOLUMNE koja nema nikakve veze sa politikom u regionu.)